home_logo

Point Details
12031 - G. H. S. S. Kuttamath, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 908 - Lalithaganam (Boys), HSS General 1503 KARTHIK P 5
2 912 - Kathakali Sangeetham (Boys), HSS General 1503 KARTHIK P 5
Total 10