home_logo

Point Details
12025 - Rajahs H.S.S Nileshwar, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 1315 NANDANA. S. M 5
2 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 1314 YADUNAND S MOHAN 3
3 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 1315 NANDANA. S. M 5
4 816 - Koodiyattam, HS Sanskrit 1318 PARVATHI.K 5
5 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 1316 ARYA NAVEEN 5
Total 23