home_logo

Point Details
12025 - Rajahs H.S.S Nileshwar, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 909 - Lalithaganam (Girls), HSS General 1311 MEENU T V 5
2 922 - Chenda / Thayambaka, HSS General 1380 ABHIRAM K V 5
3 967 - Padyam Chollal - Urdu, HSS General 1311 MEENU T V 5
4 971 - Kavyakeli, HSS General 1312 SNEHAGOPINATH C 5
5 989 - Koodiyattam, HSS General 1342 SHILPA V 5
6 1004 - Vanchipattu, HSS General 1337 KARTHIKA CHANDRAN 5
Total 30