home_logo

Point Details
12014 - I. H. S. S. Ajanur, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 652 - Padyam Chollal - Arabic, HS General 1184 AYSHATH HIBA MUHAMMED KUNHI 5
2 985 - Mookabhinayam, HSS General 1191 K C ABHISHEK 5
Total 10