home_logo

Point Details
12008 - G. H. S. S. Pallikera, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 703 - Caption Rachana, HS Arabic 1200 NASRIYA 5
2 714 - Prasnothari, HS Arabic 1199 FATHIMATH FAHIZA 5
3 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 1198 KHADEEJA BEEVI P M 5
Total 15