home_logo

Point Details
12004 - G. H. S. S. Hosdurg, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 905 - Collage, HSS General 1237 AVINASH P V 5
2 916 - Violin - Western, HSS General 1238 ADHYA VIJAYAN K 5
3 924 - Madhalam, HSS General 1260 SOORYAN BABU 5
4 938 - Mohiniyattam (Girls), HSS General 1239 GOPIKA BABU B 5
Total 20