home_logo

Point Details
12001 - Durga H. S. S. Kanhangad, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 812 - Ashtapathi (Boys), HS Sanskrit 1241 ABHIRAM.P.NAIR 5
2 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 1241 ABHIRAM.P.NAIR 5
3 815 - Ganalapanam (Girls), HS Sanskrit 1242 AKSHARA PADMA.P.K 5
4 817 - Nadakam, HS Sanskrit 1246 ABHINAND K 5
5 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 1276 NANDANA.D V 5
Total 25