home_logo

Point Details
12001 - Durga H. S. S. Kanhangad, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 918 - Guitar - Western, HSS General 1279 MANAS KISHOR B 5
2 952 - Katharachana - Hindi, HSS General 1577 TAHSEENAH 5
3 960 - Kavitharachana - Sanskrit, HSS General 1294 ASWATHI P 5
4 966 - Padyam Chollal - Sanskrit, HSS General 1296 PRANAV K BHASKARAN 5
5 982 - Kathakali - Group, HSS General 1393 GAUTHAM SANTHOSH 5
6 983 - Sangha Ganam, HSS General 1279 MANAS KISHOR B 5
7 984 - Nadakam, HSS General 1346 PAVAN KRISHNA PRAMOD 5
8 988 - Panchavadyam, HSS General 1306 SIDHARTHRAJ M 5
9 991 - Parichamuttu (Boys), HSS General 1278 SIDHARTH K 5
10 997 - Desabhakthiganam, HSS General 1279 MANAS KISHOR B 5
11 1000 - Nangiar Koothu, HSS General 1293 NANDANA K 5
Total 55