home_logo

Point Details
11066 - MUHIMMATH H S S,MUHIMMATH NAGAR, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 611 - Mappilappattu (Boys), HS General 1034 SHAMMAS S K 5
2 641 - Kavitharachana - Hindi, HS General 1036 FATHIMATH MAHSANA.P.B 5
3 691 - Prasangam - Kannada, HS General 1035 SHAHUL HAMEED G. 5
Total 15