home_logo

Point Details
11053 - C. H. S. S. Chattanchal, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 615 - Violin - Paurasthyam, HS General 1072 GEETHIKA PRADEEP 3
2 627 - Nadodi Nrutham, HS General 1073 ABHINAV.K 5
3 630 - Bharathanatyam (Boys), HS General 1073 ABHINAV.K 5
4 634 - Mohiniyattam (Girls), HS General 1074 SWETHA KRISHNA P 5
5 647 - Katharachana - Urdu, HS General 1075 KHADEEJATH NAHANA SHERIN 5
6 657 - Kavyakeli, HS General 1076 ANJANA S 5
7 669 - Thiruvathirakali (Girls), HS General 1078 LAKSMI NAIR 5
Total 33