home_logo

Point Details
11051 - S. D. P. H. S. Dharmathadka, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 803 - Kavitharachana, HS Sanskrit 1004 SINJITHA K 5
2 806 - Prasnothari, HS Sanskrit 1003 VARSHA ALVA 5
Total 10