home_logo

Point Details
11047 - C.J. H.S.S. Chemnad, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 910 - Mappilappattu (Boys), HSS General 1062 MUJEEBUR RAHMAN K M 5
2 911 - Mappilappattu (Girls), HSS General 1152 FATHIMATH SHAMLA 5
3 942 - Prasangam - Urdu, HSS General 1061 NAFEESATH IRFANA 5
4 953 - Katharachana - Arabic, HSS General 1060 NIHAD SULAIMAN M 5
5 980 - Oppana (Girls), HSS General 1068 FATHIMATH RAHIMA ABDUL RAHIMAN 5
6 990 - Skit English, HSS General 1128 AYSHA MUHNA K M 5
7 994 - Dafmuttu (Boys), HSS General 1133 ABDULLA SAFAWAN 5
8 1002 - Quiz ( Urdu ), HSS General 1122 ZAINUL ABID 1
9 1005 - Nadanpattu, HSS General 1592 ANANJANA K VIJAYAN 5
Total 41