home_logo

Point Details
11046 - G. H. S. S. Chemnad, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 635 - Kerala Nadanam (Boys), HS General 1096 ASHWIN R 5
2 946 - Upanyasam - Arabic, HSS General 1092 FATHIMA M A 5
3 949 - Upanyasam - Urdu, HSS General 1093 M ABDULLA 5
Total 15