home_logo

Point Details
11015 - G. H. S. S. Uppala, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 646 - Upanyasam - Urdu, HS General 1006 SANIYA BANU 5
2 648 - Kavitharachana - Urdu, HS General 1006 SANIYA BANU 5
Total 10