home_logo

Point Details
11001 - S. A. P. H. S. Agalpady, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 616 - Odakuzhal, HS General 1011 KRISHNANANDA SHARMA U 5
2 681 - Yakshaganam, HS General 1012 SUPREETHA 5
3 906 - Sasthreeya Sangeetham(Boys), HSS General 1015 THEJAS B 5
4 923 - Mrundangam, HSS General 1016 VENKATA YASHASWI K 3
5 941 - Prasangam - Hindi, HSS General 1568 SHARVANI K 5
6 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 1017 GOWREESH G 5
7 958 - Kavitharachana - Hindi, HSS General 1018 RAVITEJA M S 5
Total 33