home_logo

Point Details
District - Palakkad

# Item Reg. No Name School Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 5227 NUZHA T. K 21096 - G. O. H. S S. Edathanattukara 5
2 702 - Katharachana, HS Arabic 4833 FATHIMA SHAMILA.C.K 20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 5
3 703 - Caption Rachana, HS Arabic 5256 THABSHEERA.K 21079 - G H S S Karimba 5
4 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 4720 FATHIMA SHAHANAS 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 5
5 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 5245 LEHAN .M 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram 5
6 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 4842 MOHAMMED THWAYYIB P 20013 - G. J. H. S. S. Naduvattam 5
7 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 5229 BINSHA .P 21096 - G. O. H. S S. Edathanattukara 5
8 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 4808 MUHAMMED SHAMIL 20015 - G. V. H. S. S. Koppam 5
9 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 4809 NAINA FEBIN K 20015 - G. V. H. S. S. Koppam 5
10 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 4666 HIBA HANAN.T.S 20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala 5
11 711 - Mono Act, HS Arabic 4786 FATHIMA SALEEKHA . T 20012 - Parudur. H. S. Pallipuram 5
12 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 5227 NUZHA T. K 21096 - G. O. H. S S. Edathanattukara 5
13 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 5194 MUHAMMED SINAN 21139 - Hassniyya PublicSchool,Koduntirapally 5
14 714 - Prasnothari, HS Arabic 5228 NUHA.C 21096 - G. O. H. S S. Edathanattukara 5
15 715 - Musharah, HS Arabic 4717 MOHAMMED ABDUL AZEEZ. P T 20037 - P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur 5
16 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 5221 SHIFNA P 21095 - G. H. S. Alanellur 5
17 717 - Sambhashanam, HS Arabic 4715 FATHIMA NUFAILA.O.K 20037 - P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur 5
18 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 5195 MOHAMMED SHAKKIR.U 21139 - Hassniyya PublicSchool,Koduntirapally 5
19 719 - Nadakam, HS Arabic 4817 SHAHMA.P.T 20012 - Parudur. H. S. Pallipuram 5
Total 95