home_logo

Point Details
District - Thrissur

# Item Reg. No Name School Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 3879 THASNEEM .E.A 24037 - Govt. H. S. S Varavoor 5
2 702 - Katharachana, HS Arabic 3431 NASRIN.P.A 22024 - G. N. H. S. S. Kizhuppillikara 5
3 703 - Caption Rachana, HS Arabic 3687 FOUSIYA K.A. 23013 - G G H S S KODUNGALLUR 5
4 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 3987 HUDHA SHARAFUDHEEN 24077 - I. C. A. E. H. S. S Vadakkekad 5
5 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 4014 SHAMEEMA THASNEEM K A 24037 - Govt. H. S. S Varavoor 3
6 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 3686 MOHAMMAD ROWMIN V N 23070 - ST. JOSEPH`S H S MATHILAKAM 5
7 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 3936 SHALIYA P S 24083 - Concord English School Pannithadam 5
8 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 3686 MOHAMMAD ROWMIN V N 23070 - ST. JOSEPH`S H S MATHILAKAM 5
9 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 3689 ALEEMA PARVI 23012 - G H S S KODUNGALLUR 5
10 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 3688 AYSHATHUL HASNA T.S 23013 - G G H S S KODUNGALLUR 5
11 711 - Mono Act, HS Arabic 3704 MUHAMMED SHAMIL K B 23051 - G H S S KARUPADANNA 5
12 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 3758 SALVA ABDUL SALAM 24040 - M. A. S. M. V. H. S. S Venmanad 5
13 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 3705 HANAN RAJAI P.M 23085 - M E S H S S P. VEMBALLUR 5
14 714 - Prasnothari, HS Arabic 3664 NAFEESATHUL MISIRIYA 23029 - B V M H S KALPARAMBA 5
15 715 - Musharah, HS Arabic 3885 MUHAMMED MUEENUDHEEN 24029 - T. M.V. H. S.S Perimpilavu 5
16 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 3759 HASNA V A 24040 - M. A. S. M. V. H. S. S Venmanad 5
17 717 - Sambhashanam, HS Arabic 3880 SHIFANA.K.U 24037 - Govt. H. S. S Varavoor 5
18 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 3979 SUHAILA K M 24066 - Govt. H. S Manathala 5
19 719 - Nadakam, HS Arabic 3752 JANNATH.P.P 24079 - Aleemul Islam H. S. S Padoor 5
Total 93