home_logo

Point Details
District - Idukki

# Item Reg. No Name School Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 6403 AVANI SHIJU 29054 - S. N. H. S. S. Nankicity 5
2 802 - Katharachana, HS Sanskrit 6404 GOPIKA SUGATHAN 29054 - S. N. H. S. S. Nankicity 5
3 803 - Kavitharachana, HS Sanskrit 6405 ABHANYA RAHUL 29054 - S. N. H. S. S. Nankicity 5
4 804 - Samasyapooranam, HS Sanskrit 6404 GOPIKA SUGATHAN 29054 - S. N. H. S. S. Nankicity 3
5 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 5989 ANAGHA P S 30016 - M.M.H.S. Nariyampara 3
6 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 5990 ARSHANA SHAJAHAN 30016 - M.M.H.S. Nariyampara 5
7 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 5991 ABIN JAYAN 30016 - M.M.H.S. Nariyampara 3
8 809 - Chambuprabhashanam, HS Sanskrit 5992 JEEVA O P 30016 - M.M.H.S. Nariyampara 5
9 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 6024 TONY REJI 30016 - M.M.H.S. Nariyampara 3
10 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 5993 KAROLI M JOHN 30016 - M.M.H.S. Nariyampara 3
11 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 5994 SANDRAMOL SIVADAS 30016 - M.M.H.S. Nariyampara 3
12 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 6402 NAVEEN JIJI 29054 - S. N. H. S. S. Nankicity 5
13 815 - Ganalapanam (Girls), HS Sanskrit 5994 SANDRAMOL SIVADAS 30016 - M.M.H.S. Nariyampara 5
14 817 - Nadakam, HS Sanskrit 5992 JEEVA O P 30016 - M.M.H.S. Nariyampara 5
15 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 5990 ARSHANA SHAJAHAN 30016 - M.M.H.S. Nariyampara 5
16 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 6010 ANCHANA SABU 30016 - M.M.H.S. Nariyampara 5
Total 68