home_logo

Point Details
District - Kottayam

# Item Reg. No Name School Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 7614 DHANASRI M M 33064 - M G M N S S H S S LAKKATTOOR 5
2 802 - Katharachana, HS Sanskrit 7353 AKSHATHA R 31038 - N S S H S S Kidangoor 5
3 803 - Kavitharachana, HS Sanskrit 7354 DEEPTHI BABU 31038 - N S S H S S Kidangoor 5
4 804 - Samasyapooranam, HS Sanskrit 7298 NANDAJA N 31059 - Sreekrishna V H S S Kurichithanam 5
5 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 7351 LAKSHMI B 31038 - N S S H S S Kidangoor 5
6 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 7542 ADITHYA SREEKUMAR 33021 - ITHITHANAM HSS MALAKUNNAM 5
7 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 7170 ABHISHEK K P 33049 - D V V H S S KUMARANALOOR 5
8 809 - Chambuprabhashanam, HS Sanskrit 7546 LEKSHMIPRIYA S 33021 - ITHITHANAM HSS MALAKUNNAM 5
9 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 7170 ABHISHEK K P 33049 - D V V H S S KUMARANALOOR 5
10 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 7178 DEVAPRIYA SREEKUMAR 32052 - SRV NSS VHSS Chirackadavu 5
11 812 - Ashtapathi (Boys), HS Sanskrit 7355 VASUDEV T.M. 31038 - N S S H S S Kidangoor 5
12 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 7542 ADITHYA SREEKUMAR 33021 - ITHITHANAM HSS MALAKUNNAM 5
13 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 7162 BALASANKAR J 33049 - D V V H S S KUMARANALOOR 5
14 815 - Ganalapanam (Girls), HS Sanskrit 7543 SRUTHI ANIL 33021 - ITHITHANAM HSS MALAKUNNAM 5
15 816 - Koodiyattam, HS Sanskrit 7162 BALASANKAR J 33049 - D V V H S S KUMARANALOOR 5
16 817 - Nadakam, HS Sanskrit 7157 SANGEETHA SAJEEV 33049 - D V V H S S KUMARANALOOR 5
17 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 7542 ADITHYA SREEKUMAR 33021 - ITHITHANAM HSS MALAKUNNAM 5
18 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 7542 ADITHYA SREEKUMAR 33021 - ITHITHANAM HSS MALAKUNNAM 5
Total 90