home_logo

Point Details
District - Alappuzha

# Item Reg. No Name School Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 6532 MUNEEBA . M . S 34021 - V J H S S Naduvath Nagar 5
2 702 - Katharachana, HS Arabic 6647 AISHA NAZER 36071 - KIT English H S Kareelakulangara 5
3 703 - Caption Rachana, HS Arabic 6847 SAYANA SHAJI 36010 - S V H S Cheriyanad 5
4 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 6532 MUNEEBA . M . S 34021 - V J H S S Naduvath Nagar 5
5 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 6980 AMEER S 34044 - Govt H S Mannanchery 5
6 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 6849 K.S .MUHAMMED SANAF 36010 - S V H S Cheriyanad 5
7 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 7026 SADIYA FATHIMA S 35021 - G. H. S.S Kakkazhom 5
8 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 7027 MUHAMMED IRFAN 35021 - G. H. S.S Kakkazhom 5
9 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 6791 RISANA RASHEED 35012 - H S S Aravukad 5
10 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 6850 BINSHANA BASHEER 36010 - S V H S Cheriyanad 5
11 711 - Mono Act, HS Arabic 6792 ALIYA NOURIN. S 35012 - H S S Aravukad 5
12 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 6537 MUHAMMED IRFAN . R 34021 - V J H S S Naduvath Nagar 3
13 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 6537 MUHAMMED IRFAN . R 34021 - V J H S S Naduvath Nagar 3
14 714 - Prasnothari, HS Arabic 6795 MUHAMMED AMEEN. N 35012 - H S S Aravukad 5
15 715 - Musharah, HS Arabic 6533 NAJA FATHIMA 34021 - V J H S S Naduvath Nagar 5
16 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 6786 AMEENA ASHARAF 35013 - T D H S S Alappuzha 5
17 717 - Sambhashanam, HS Arabic 6617 ANWAR MOHAMMED A 36044 - T M V M H S Vettiyar 1
18 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 6847 SAYANA SHAJI 36010 - S V H S Cheriyanad 5
19 719 - Nadakam, HS Arabic 6608 FATHIMA .A 36037 - C B M H S Nooranad 5
Total 87