home_logo

Point Details
District - Alappuzha

# Item Reg. No Name School Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 6564 ARJUN M.S 34034 - S N H S S Sreekandeswram 5
2 802 - Katharachana, HS Sanskrit 6728 POOJA A 35029 - Govt. G. H. S. S. Harippad 5
3 803 - Kavitharachana, HS Sanskrit 6511 ARCHA AT 46070 - NSS HS Veliyanadu 5
4 804 - Samasyapooranam, HS Sanskrit 6707 M S ASHWIN SUBRAHMANYAN 35027 - Govt. B. H. S. S. Harippad 5
5 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 6729 DEVIKA .K. N 35029 - Govt. G. H. S. S. Harippad 5
6 806 - Prasnothari, HS Sanskrit 6707 M S ASHWIN SUBRAHMANYAN 35027 - Govt. B. H. S. S. Harippad 5
7 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 6783 VAISHNAVI G SHENOY 35013 - T D H S S Alappuzha 5
8 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 6576 JIBUPRAKASH 36055 - V S S H S Koippallikaranma 5
9 809 - Chambuprabhashanam, HS Sanskrit 6579 ANJANA S NAIR 36012 - Mahatma Girls H S Chennithala 5
10 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 6576 JIBUPRAKASH 36055 - V S S H S Koippallikaranma 5
11 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 6580 KALYANI S 36012 - Mahatma Girls H S Chennithala 5
12 812 - Ashtapathi (Boys), HS Sanskrit 6606 SREEYESH S KRISHNAN 36037 - C B M H S Nooranad 5
13 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 6578 SWATHI.P 36055 - V S S H S Koippallikaranma 5
14 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 6536 AMBADI K RAJ 34028 - T D H S S Thuravoor 5
15 815 - Ganalapanam (Girls), HS Sanskrit 6783 VAISHNAVI G SHENOY 35013 - T D H S S Alappuzha 5
16 817 - Nadakam, HS Sanskrit 6534 BALAMUKUND P 34028 - T D H S S Thuravoor 5
17 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 6731 DHANUSREE.S 35029 - Govt. G. H. S. S. Harippad 5
18 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 6806 SREENANDANA .S 35003 - S D V G H S Alappuzha 5
Total 90