home_logo

Point Details
District - Pathanamthitta

# Item Reg. No Name School Point
1 702 - Katharachana, HS Arabic 8862 AL JAZEERA 38037 - PSV P.M. H.S.S Iravon Konni 3
2 703 - Caption Rachana, HS Arabic 8760 SAHADIYA ISMAIL 38060 - Govt. H.S.S And V.H.S.S Pathanamthitta 3
3 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 8863 MUHAMMED SADIK ALI.S. 38037 - PSV P.M. H.S.S Iravon Konni 5
4 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 8863 MUHAMMED SADIK ALI.S. 38037 - PSV P.M. H.S.S Iravon Konni 3
5 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 8869 SHAHIDUL AMEEN 38038 - Govt H.S.S Konni 5
6 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 8674 FATHIMA RAJAN 38006 - N.S.S H.S.S Adoor 5
7 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 8673 SHUHAIB S 38006 - N.S.S H.S.S Adoor 5
8 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 8870 AJISHA HUSSAIN 38038 - Govt H.S.S Konni 5
9 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 8872 FARSANA 38038 - Govt H.S.S Konni 5
10 711 - Mono Act, HS Arabic 8877 IRFANA NOUSHAD 38038 - Govt H.S.S Konni 3
11 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 8864 AL AMAN .A 38037 - PSV P.M. H.S.S Iravon Konni 3
12 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 8864 AL AMAN .A 38037 - PSV P.M. H.S.S Iravon Konni 3
13 714 - Prasnothari, HS Arabic 8863 MUHAMMED SADIK ALI.S. 38037 - PSV P.M. H.S.S Iravon Konni 1
14 715 - Musharah, HS Arabic 8876 MINA SUDHEER 38038 - Govt H.S.S Konni 3
15 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 8860 SAJANA.S.MOHAMMAD 38037 - PSV P.M. H.S.S Iravon Konni 5
16 717 - Sambhashanam, HS Arabic 8860 SAJANA.S.MOHAMMAD 38037 - PSV P.M. H.S.S Iravon Konni 3
17 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 8861 AL HISANA A 38037 - PSV P.M. H.S.S Iravon Konni 5
18 719 - Nadakam, HS Arabic 8866 JESNA MUHAMMED 38038 - Govt H.S.S Konni 5
Total 70