home_logo

Point Details
District - Pathanamthitta

# Item Reg. No Name School Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 8380 ASWATHY B NAIR 37042 - D. B. H. S. S. Thiruvalla 5
2 802 - Katharachana, HS Sanskrit 8729 NANMA ROJA SUNIL 38070 - S.C H.SS Ranny 3
3 803 - Kavitharachana, HS Sanskrit 8672 PARVATHY R NAIR 38054 - Kodumon H.S Kodumon 5
4 804 - Samasyapooranam, HS Sanskrit 8799 PRANATHASREE.S 38037 - PSV P.M. H.S.S Iravon Konni 3
5 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 8723 RAVIKRISHNAN P U 38070 - S.C H.SS Ranny 5
6 806 - Prasnothari, HS Sanskrit 8802 ANN RACHEL PATHROSE 38010 - St. George V.H.S.S Attachackal 1
7 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 8681 GOWRI NANDA.S 38098 - S.V.H.S Pongalady 5
8 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 8671 S.ANJANA 38054 - Kodumon H.S Kodumon 3
9 809 - Chambuprabhashanam, HS Sanskrit 8834 DEVA PRIYA.P 38032 - Republican V.H.S.S Konni 5
10 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 8726 KASHYAP DAYAL 38070 - S.C H.SS Ranny 5
11 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 8727 AKSHYA AJI 38070 - S.C H.SS Ranny 5
12 812 - Ashtapathi (Boys), HS Sanskrit 8723 RAVIKRISHNAN P U 38070 - S.C H.SS Ranny 5
13 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 8680 KARTHIKA S 38099 - St. Paul's HSS Nariyapuram 5
14 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 8664 NAVANEETH S 38020 - S.N.V.H.S.S And V.H.S.S Angadical South 5
15 815 - Ganalapanam (Girls), HS Sanskrit 8660 ANNA SAJI 38002 - Dr.C.T.Eapen Memorial St. Thomas V.H.S.S Pannivizha 5
16 816 - Koodiyattam, HS Sanskrit 8725 NEKHA RACHEL MATHEW 38070 - S.C H.SS Ranny 5
17 817 - Nadakam, HS Sanskrit 8395 SREYAS S KUMAR 37012 - National H. S. Vallamkulam 5
18 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 8720 CHRISLIN THANKAM JOHNSON 38070 - S.C H.SS Ranny 5
19 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 8805 K J. MALAVIRAJ 38021 - Govt H.S.S And V.H.S.S Kalanjoor 5
Total 85