home_logo

Point Details
District - Kasaragod

# Item Reg. No Name School Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 1153 JUMANA K M 12076 - Noorul Huda E M H. S. Kottikulam 5
2 702 - Katharachana, HS Arabic 1153 JUMANA K M 12076 - Noorul Huda E M H. S. Kottikulam 5
3 703 - Caption Rachana, HS Arabic 1200 NASRIYA 12008 - G. H. S. S. Pallikera 5
4 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 1153 JUMANA K M 12076 - Noorul Huda E M H. S. Kottikulam 5
5 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 1086 FAYIZA C H 11024 - G. H. S. S. Cherkala Central 5
6 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 1151 MOHAMMED A 11028 - G. H. S. S. Mogralputhur 5
7 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 1185 FATHIMATH HIDHA K P 12014 - I. H. S. S. Ajanur 5
8 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 1385 RISHAD K T 12006 - G. V. H. S. S. Kanhangad 5
9 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 1471 ALIYA T.M 12064 - R. U. E. M. H. S. Thuruthi 5
10 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 1121 MARYAM ABDUL AZEEZ 11049 - G. H. S. S. Patla 5
11 711 - Mono Act, HS Arabic 1154 AYSHATH SHAZIYA 12076 - Noorul Huda E M H. S. Kottikulam 5
12 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 1190 MOHAMMED RAZI M K 12062 - I. E. M. H. S. S. Pallikera 5
13 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 1384 MUZAMMIL K P 12006 - G. V. H. S. S. Kanhangad 5
14 714 - Prasnothari, HS Arabic 1199 FATHIMATH FAHIZA 12008 - G. H. S. S. Pallikera 5
15 715 - Musharah, HS Arabic 1188 KADEEJATHUL KUBRA 12016 - G.V. H.S. S. Kuniya 5
16 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 1198 KHADEEJA BEEVI P M 12008 - G. H. S. S. Pallikera 5
17 717 - Sambhashanam, HS Arabic 1154 AYSHATH SHAZIYA 12076 - Noorul Huda E M H. S. Kottikulam 5
18 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 1527 FATHIMATHUL HAFEEDA K C 12040 - V.K.P.K.H.M.R.V.H.S.S Padne 5
19 719 - Nadakam, HS Arabic 1116 MOHAMMED RAMZAN 11021 - T. I. H. S. S. Naimarmoola 5
Total 95