home_logo

Point Details
District - Kasaragod

# Item Reg. No Name School Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 1009 ADITHI K 11039 - M. S. C. H. S. Perdala Neerchal 5
2 802 - Katharachana, HS Sanskrit 1477 ARYA GOPAKUMAR K 12033 - G. H. S. S. Pilicode 5
3 803 - Kavitharachana, HS Sanskrit 1004 SINJITHA K 11051 - S. D. P. H. S. Dharmathadka 5
4 804 - Samasyapooranam, HS Sanskrit 1050 SREEPRIYA.M 11040 - H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer 5
5 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 1499 SIDHARTH K M 12032 - K. M. V. H. S. S. Kodakkad 5
6 806 - Prasnothari, HS Sanskrit 1003 VARSHA ALVA 11051 - S. D. P. H. S. Dharmathadka 5
7 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 1315 NANDANA. S. M 12025 - Rajahs H.S.S Nileshwar 5
8 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 1052 SUDHA SARASWATHI.C.H 11040 - H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer 5
9 809 - Chambuprabhashanam, HS Sanskrit 1001 VARSHA .M R 11011 - S. V. V. H. S. Kodlamogaru 5
10 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 1314 YADUNAND S MOHAN 12025 - Rajahs H.S.S Nileshwar 3
11 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 1050 SREEPRIYA.M 11040 - H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer 5
12 812 - Ashtapathi (Boys), HS Sanskrit 1241 ABHIRAM.P.NAIR 12001 - Durga H. S. S. Kanhangad 5
13 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 1315 NANDANA. S. M 12025 - Rajahs H.S.S Nileshwar 5
14 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 1241 ABHIRAM.P.NAIR 12001 - Durga H. S. S. Kanhangad 5
15 815 - Ganalapanam (Girls), HS Sanskrit 1242 AKSHARA PADMA.P.K 12001 - Durga H. S. S. Kanhangad 5
16 816 - Koodiyattam, HS Sanskrit 1318 PARVATHI.K 12025 - Rajahs H.S.S Nileshwar 5
17 817 - Nadakam, HS Sanskrit 1246 ABHINAND K 12001 - Durga H. S. S. Kanhangad 5
18 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 1276 NANDANA.D V 12001 - Durga H. S. S. Kanhangad 5
19 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 1316 ARYA NAVEEN 12025 - Rajahs H.S.S Nileshwar 5
Total 93