home_logo

Point Details
District - Kannur

# Item Reg. No Name School Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 3196 MUHAMMED NABHAN A 14063 - Mambaram HSS 5
2 702 - Katharachana, HS Arabic 3023 FABINA MUSTHAFA 13023 - SEETHI SAHIB H S S TALIPARAMBA 5
3 703 - Caption Rachana, HS Arabic 3210 SANA FATHIMA K C 14061 - RAMAKRISHNA HS. OLAVILAM 5
4 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 3032 MUHAMMED SINAN.M.P 13056 - IMNS Govt.High School Mayyil 5
5 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 3024 RAHBA K K 13023 - SEETHI SAHIB H S S TALIPARAMBA 5
6 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 3170 FASULUL RAHMAN P P 14063 - Mambaram HSS 5
7 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 3338 FATHIMATHUL SHIFA PEEDIKAYIL 14014 - Koodali HSS 5
8 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 3170 FASULUL RAHMAN P P 14063 - Mambaram HSS 5
9 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 2813 SHARIN SHAFEER 13059 - Kadambur Higher Secondary School 5
10 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 2970 SITHARA K K 13014 - C.H.M.H.S.S.Elayavoor 5
11 711 - Mono Act, HS Arabic 3290 ABAAN 14045 - PKMHSS KADAVATHUR 5
12 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 3029 MUHAMMED SAHAL M K 13023 - SEETHI SAHIB H S S TALIPARAMBA 5
13 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 3297 SAFVAN K 14021 - GHS Kottayam Malabar 5
14 714 - Prasnothari, HS Arabic 3225 NIDHA RAMEES 14031 - NAMHSS PERINGATHUR 5
15 715 - Musharah, HS Arabic 2971 MUHAMMAD SAVAD .B.K 13014 - C.H.M.H.S.S.Elayavoor 5
16 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 3048 FATHIMA M 13097 - Govt.Higher Secondary School Vellur 5
17 717 - Sambhashanam, HS Arabic 3339 ZELNA ABDUL RAOOF 14014 - Koodali HSS 5
18 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 3229 SURAYYA HAROON E 14031 - NAMHSS PERINGATHUR 5
19 719 - Nadakam, HS Arabic 3233 FADIL P V 14031 - NAMHSS PERINGATHUR 5
Total 95