home_logo

Point Details
District - Wayanad

# Item Reg. No Name School Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 2282 MUHAMMED SHIHAD 15017 - W O H S S Pinangode 5
2 702 - Katharachana, HS Arabic 2236 SAHLA FATHIMA 15032 - G H S S Padinjarathara 5
3 703 - Caption Rachana, HS Arabic 2431 JIHANA THESNI K.P 15009 - G H S S Kartikulam 5
4 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 2245 MAJIDA T P 15030 - G H S S Kaniyambetta 5
5 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 2440 JASNA.K 15069 - Govt. H.S. Tharuvana 3
6 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 2645 NASEEL HYDER.K 15024 - W O V H S S Muttil 5
7 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 2688 AYSHA AMANI PV 15086 - G H S Beenachi 5
8 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 2536 HADHI AMEEN 15024 - W O V H S S Muttil 5
9 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 2688 AYSHA AMANI PV 15086 - G H S Beenachi 5
10 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 2369 AMNA MARIYAM 15067 - Cresent Public H S Panamaram 5
11 711 - Mono Act, HS Arabic 2372 SHADILA NESRIN 15067 - Cresent Public H S Panamaram 5
12 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 2686 MUHAMMAD SALIM 15048 - G H S S Meenangadi 5
13 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 2235 MUHAMMED MIGDAD K 15032 - G H S S Padinjarathara 5
14 714 - Prasnothari, HS Arabic 2366 SHANA JABEEN K 15067 - Cresent Public H S Panamaram 5
15 715 - Musharah, HS Arabic 2686 MUHAMMAD SALIM 15048 - G H S S Meenangadi 5
16 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 2642 ABDUL HASEEB. K.A 15024 - W O V H S S Muttil 5
17 717 - Sambhashanam, HS Arabic 2481 SHADIYA.K. 15001 - G H S S Thalapuzha 5
18 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 2534 NIJA FATHIMA 15024 - W O V H S S Muttil 5
19 719 - Nadakam, HS Arabic 2366 SHANA JABEEN K 15067 - Cresent Public H S Panamaram 5
Total 93