home_logo

Point Details
District - Malappuram

# Item Reg. No Name School Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 4614 FATHIMA NAJA VP 18079 - K K M H S S Cheekode 5
2 702 - Katharachana, HS Arabic 4244 NOORA. C.K 18083 - P.P.M.H.S.S. Kottukkara 5
3 703 - Caption Rachana, HS Arabic 4615 RISLA SHERIN.MP 18079 - K K M H S S Cheekode 3
4 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 4238 JAMSHIYA 18098 - CRESCENT H.S. Ozhukur 5
5 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 4308 AHAMMED FARHAN. P 48052 - G H S S Karuvarakundu 5
6 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 4459 MUHAMMED FAYIS. K.C 19075 - P K M M H S S Edarikkode 5
7 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 4311 REEMA SHERIN. K 48052 - G H S S Karuvarakundu 5
8 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 4114 MILHAN.TP 19112 - M. E. S. H. S. S. Irimbiliyam 5
9 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 4111 FATHIMA HUSNA. P 19040 - G. H. S. S. Kuttippuram 5
10 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 4426 FATHIMA SHIJLA U 18096 - P T M H S S Thazhekode 5
11 711 - Mono Act, HS Arabic 4115 DHYANAPRIYA PT 19022 - G. V. H. S. S. Kalpakanchery 5
12 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 4140 MUBASHIR P 18025 - H M Y H S S Manjeri 5
13 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 4124 MOHAMMED SHIYAS 19038 - M. H. S. S. Athavanad 5
14 714 - Prasnothari, HS Arabic 4319 FAHMI NAJATH V 48052 - G H S S Karuvarakundu 5
15 715 - Musharah, HS Arabic 4336 SANA FATHIMA 19107 - I. S. S. H. S. S. Ezhuvathiruthy 5
16 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 4628 ABDUL SHABEEB P 18011 - G H S S Kuzhimanna 5
17 717 - Sambhashanam, HS Arabic 4578 MUHAMMED SHUHAIB .N.V 18144 - Madin HS Swalath nagar Melmuri 5
18 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 4249 DILNA SERIN .N 18083 - P.P.M.H.S.S. Kottukkara 5
19 719 - Nadakam, HS Arabic 4255 HAYA MOOSA KOYA 18083 - P.P.M.H.S.S. Kottukkara 5
Total 93